Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar laboratuvarımızda her öğrenenin bire bir uygulama yapabilmesi için 40 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlar kablolu internete bağlanmaktadır. Ayrıca bilgisayar laboratuvarımızda etkili öğrenmeyi sağlamak amacıyla net support programı üzerinden öğrencilerimizle bilgi alışverişi yapılmaktadır. Hedeflerimiz öğrencilerimizin sadece bilgisayar okur-yazarı olmalarını sağlamak değil, her dersi bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirerek öğrenmenin kalitesini arttırmak, öğrenmeyi pekiştirmektir. Bilgisayarı günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde etkili biçimde kullanabilmek, dersleri ile ilgili projeler geliştirmek, bilişim teknolojisindeki yenilikleri izleyebilmek, bu teknolojinin hayatımız üzerindeki etkilerinden haberdar olmalarını sağlamaktır.

IMSB Facebook