Fizik Laboratuvarı

Fizik bilimi, madde ve enerjinin ölçülebilir özellikleri arasındaki temel bağıntılarla, evrenin sırlarını açıklamaya çalışan nicel bir bilimdir. Olayları açıklamaya çalışırken; gözlem yapma, ölçüm yapma, olaylar arasındaki ilişkileri deneylerle kanıtlama gibi çeşitli aşamalardan oluşan bilimsel yöntemden yararlanılır. Fizik laboratuvarımızda, öğrencilerimizin fiziksel olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak, proje grupları oluşturmak, gözlemledikleri olayları bilimsel yöntemler kullanarak çözümleyebilme yeteneğini kazandırarak onları laboratuvar çalışmalarına önlendirmektir. Böylelikle Fizik laboratuvarımızda da diğer laboratuvarlarımızda olduğu gibi öğrencilerimizin çok sayıda deneyi kendi elleriyle yapmaları, derste öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmeleri sağlanır.

IMSB Facebook