Kütüphane

IMSB kütüphanesinde görevli bir personelimiz bulunmaktadır. Öğrenmeyi ve araştırmayı bir yaşam
biçimi olarak sunan okullarımız en kısa zamanda ve en doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak üzere
öğrencilerine zengin bir kütüphane sunmaktadır.

Kütüphanemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin ders saatlerini olduğu
kadar serbest zamanlarını da en iyi değerlendirmelerine olanak sağlamak ve bilgi gereksinimlerini
karşılamak amacını taşımaktadır.

Kütüphanemiz, sürekli olarak güncellenecek olan okuma kitapları, kaynak materyaller, süreli yayınlar ve
görsel, işitsel yayınlardan oluşmaktadır.

IMSB Facebook