Rehberlik ve Danışmanlık

IMSB Okullarında, her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona
uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu
yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal
ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve
yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan
bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri
yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerde ve çalışmalarda karakter özelliklerine dair önemli noktaları
keşfetmekte ve her bir öğrencimize yönelik yaklaşımı bu sayede belirlemekteyiz. Grup çalışmaları ile
öğrencilerimizin, çeşitli teknikler vasıtasıyla özellikle sorun yaşadıkları alanların tespit edilmesi ve bu
alanlar üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yapabilmesi hedeflenmektedir.

Rehberlik ve Danışmanlık Servisimiz bireysel olmayı, bireye özgü olmayı ve sorunuyla, başarısıyla
sistemine dâhil olan her bireyi ileriye taşımayı, fayda sağlayabilmeyi, gelişimine destek olabilmeyi
kendisine amaç edinmiştir. Bireysel olarak her dönemde her velimizi en az bir kere görmeyi hedefleyen
bizler, bu görüşmelerde sizlere evlatlarınızın gelişimi ile ilgili olarak fark ettiklerimizi, keşfettiklerimizi
aktarıp görüşmenin ardından sizlere yapmış olduğumuz yönlendirmeleri ve vermiş olduğumuz tavsiyeleri
hayata geçiriyor olmanızı yakından takip ediyor olacağız.

Çocuklarımızın gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaşımız olan velilerimiz sıklıkla bilgilendirilirken;
ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de bu süre
desteklenmektedir. Sahip olduğumuz özgün bakış açısı ile rehberlik servisi okul çalışmalarının bel kemiği
ve önemli bir tamamlayıcısıdır.

Okulumuzdaki rehberlik faaliyetleri dört başlık altında toplanmıştır;

Öğrenciye Yönelik:

• Oryantasyon/Uyum Çalışmaları
• Öğrenci Tanıma Çalışmaları
• Soruna Yönelik Danışmanlık Çalışmaları/Krize Müdahale Çalışmaları
• Yatırım Amaçlı Rehberlik/Gelişimi Destekleyici, İlgi ve Yeteneklerine Uygun Yönlendirme
• Grup Rehberliği Dersleri

Veliye Yönelik:
• Veli Tanıma Çalışmaları
• Bireysel Danışmanlık Desteği
• Sosyal Etkinlikler

Öğretmene Yönelik
• Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
• Bireysel Danışmanlık Hizmeti
• Motivasyonel Çalışmalar

Personele Yönelik
• Kurum Kültürünü Oluşturmaya Yönelik Eğitimler
• Bireysel Danışmanlık Desteği

IMSB Facebook