İlkokul

Buradaki öğretmenler, küçük yaştan itibaren çocukları proaktif olmaları, insiyatif almaları ve karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmaları için teşvik ediyorlar. Çocukların öğrenmekten hoşlanmaları şaşırtıcı olmayacaktır çünkü her çocuk aşağıdaki mesajı alır: özelsin, harikasın, sesin var. Böylece tam potansiyellerine ulaşmak için motive olurlar. Daha iyi bir dünyaya yol açacak iyi ve sağlıklı kararlar almaları öğretilir.

IMSB Facebook